VỀ CHÚNG TÔI

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ SẢN XUẤT PMC VIỆT NAM
Xây dựng và triển khai các chương trình tư vấn và đào tạo quản trị sản xuất mang tính ứng dụng thực tiễn cao, cùng các doanh nghiệp xây dựng những giải pháp KHẢ THI – ĐƠN GIẢN – HIỆU QUẢ

Xem thêm

Tin tức nổi bật

PMC PHÁT TRIỂN ĐIỂM TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT Ở CÁC KHU VỰC

Nhằm góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc lĩnh hội các kiến thức, kỹ năng, công cụ quản trị sản xuất thực tiễn tới đội [...]

Xem chi tiết
K59 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP HOÀN THÀNH CÁC HỌC PHẦN

Sau hơn 3 tháng tham dự sôi nổi và hiệu quả, các học viên thuộc K59 GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP đã hoàn thành các nội [...]

Xem chi tiết
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN THỰC TIỄN NHÀ MÁY SẢN XUẤT TRONG THÁNG 05/2023 CỦA CÁC HỌC VIÊN GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

Cho đi là nhận lại – Chúng ta sẽ không nhận được những gì chúng ta không cho đi. GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP – là [...]

Xem chi tiết
PMC HOÀN THÀNH CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRONG KẾ HOẠCH 2022 DÀNH CHO QUẢN LÝ CẤP CƠ SỞ VÀ CẤP TRUNG THUỘC NHÀ MÁY GIAO THỦY VÀ HỒNG THUẬN CỦA PRO-SPORTS

Sau 3 tháng, từ 06-09/2022, cùng với sự ủng hộ, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của Lãnh đạo cũng như Giám đốc các Nhà máy, [...]

Xem chi tiết
CÔNG TY CP PHÂN BÓN MIỀN NAM PHỐI HỢP CÙNG PMC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP CHO ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Nằm trong kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh cùng với từng bước nâng cao năng lực đội ngũ, đáp ứng yêu [...]

Xem chi tiết
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL) TRIỂN KHAI CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP CHO ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Người Viettel – tinh thần Viettel là những gì chúng tôi cảm nhận rất rõ và trân trọng trong suốt quá trình cùng phối hợp để triển [...]

Xem chi tiết