VỀ CHÚNG TÔI

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ SẢN XUẤT PMC VIỆT NAM được thành lập tháng 12/2009
Xây dựng và triển khai các chương trình tư vấn và đào tạo quản trị sản xuất mang tính ứng dụng thực tiễn cao, cùng các doanh nghiệp xây dựng những giải pháp KHẢ THI – ĐƠN GIẢN – HIỆU QUẢ

Xem thêm

Tin tức nổi bật