CHUYÊN KHẢO CHÂN DUNG GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP

Yếu tố mấu chốt giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển nằm trong 3 từ: NĂNG SUẤT – CHẤT LƯỢNG – CHI PHÍ. Nhưng 3 hay chỉ là 1? Thật ra, trong quản lý, nên tập trung định hướng vào 1 trong 3 yếu tố trên vì dù với định hướng nào nếu làm tốt cũng sẽ đều đạt được kết quả với cả 3. Bởi lẽ, muốn đạt kết quả tốt ở mặt này thì đều phải có các giải pháp liên quan đến 2 mặt kia.
Trong suốt gần 8 năm xây dựng và phát triển của mình, PMC thường xuyên tiến hành khảo sát thực tế và xác định nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp với mục tiêu hướng tới hiệu quả thiết thực và luôn nhận được sự đánh giá cao từ người học cũng như tất cả các doanh nghiệp về tính ứng dụng thực tiễn của các chương trình do PMC thiết kế và tổ chức. Nhằm đáp ứng yêu cầu cần thiết phải có GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG phù hợp với thực trạng của doanh nghiệp trong tình hình thực tế cạnh tranh ngày càng gay gắt đòi hỏi doanh nghiệp cần cải tiến chất lượng theo hướng giảm giá thành sản xuất, PMC Việt Nam với sự hỗ trợ và ủng hộ của các doanh nghiệp khách hàng, cùng với đội ngũ chuyên gia là những người giàu kinh nghiệm thực tế, chuyên gia hàng đầu trong quản trị chất lượng trong doanh nghiệp tại Việt Nam tiến hành tổ chức chuyên khảo CHÂN DUNG GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP tới các doanh nghiệp sản xuất.
THÀNH PHẦN THAM DỰ:
(1). Chủ doanh nghiệp/ thành viên HĐQT doanh nghiệp sản xuất;
(2). Ban Tổng Giám đốc/ Giám đốc điều hành các doanh nghiệp sản xuất;
(3). Giám đốc chất lượng;
(4). Trưởng/phó phòng QA/QC;
(5). Cán bộ QLCL / QLSX có định hướng nghề nghiệp.
THỜI GIAN
1. Tại thành phố Biên Hòa: 08h30′ – 11h30′ ngày 22/11/2017
2. Tại thành phố Hà Nội: 08h30′ – 11h30′ ngày 25/11/2017
3. Tại thành phố Đà Nẵng: 08h30′ – 11h30′ ngày 16/12/2017

GDSX_CN_n

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!