MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÓA BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP TẠI TẬP ĐOÀN ĐÓNG TÀU DAMEN SÔNG CẤM

Trong 2 ngày 10-11/03/2018, Trung tâm Tư vấn, Huấn Luyện, Đào tạo Quản trị sản xuất và Chất lượng PMC Việt Nam đã phối hợp cùng Tập đoàn Damen Sông Cấm tổ chức khóa đào tạo BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP cho các CBCNV của Tập Đoàn!

Trong chương trình, cùng với mục tiêu trang bị những kiến thức, kỹ năng, công cụ nhằm giúp các học viên đáp ứng yêu cầu công việc, đi sâu vào những vấn đề học viên còn khiếm khuyết trong quá trình thực hiện vai trò của mình, giảng viên đã cùng với các học viên xuống hiện trường các xưởng để cùng nhau thảo luận, xây dựng các giải pháp nhằm cải tiến hiệu quả công việc trong công tác Quản lý bảo trì, phục vụ cho yêu cầu phát triển và cải tiến năng suất của Tập đoàn.

Dưới đây là một số hình ảnh thuộc chương trình:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!