Author Archives: quantrisanxuat

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THUỘC KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN LÝ, TỔ CHỨC BẢO TRÌ THIẾT BỊ SẢN XUẤT THÁNG 05/2023 TẠI HÀ NỘI

Thực tế, cụ thể, áp dụng ngay vào thực tiễn,… đó là những gì nổi [...]

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG KHÓA ĐÀO TẠO HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ, QUẢN TRỊ DỰ TRỮ 04/2023 TẠI HÀ NỘI

Liên tục những hoạt động nhóm xen kẽ với những công cụ, phương pháp thực [...]

K59 GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP – TÂM HUYẾT VÀ HIỆU QUẢ

Tại PMC, chúng tôi tạo nên môi trường đào tạo – học tập thân thiện, [...]

PMC ĐẨY MẠNH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO PUBLIC TRONG THÁNG 04/2023 TẠI HÀ NỘI

Tháng 04/2023, khi các khóa đào tạo GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP tại các [...]

PMC CÙNG CÁC KHÁCH HÀNG TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ 650 GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP TRONG NĂM 2023

Hoàn thành kế hoạch năm 2022 với Chương trình báo cáo BẢO VỆ KẾ HOẠCH [...]

KHAI GIẢNG K58 – CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP TẠI TP.HẢI PHÒNG

Ngày 04/12, khóa 58 Chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP đã [...]

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG NỬA ĐẦU QUÝ 4/2022 CỦA PMC CÙNG CÁC KHÁCH HÀNG

6 tuần đầu Quý 4/2022, bên cạnh các dự án cải tiến được triển khai [...]

error: Content is protected !!