CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM, THỰC PHẨM CHỨC NĂNG – CƠ HỘI GẮN LIỀN VỚI THỬ THÁCH

Các khóa đào tạo GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP do PMC thiết kế và tổ chức trong những năm qua luôn có sự tham gia tích cực của các học viên đến từ các doanh nghiệp ngành sản xuất dược phẩm, thực phẩm chức năng.

Áp lực của cuộc sống hiện đại kéo theo nhu cầu bảo vệ sức khỏe của con người được nâng cao, tạo ra cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp ngành dược, đi cùng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp sản xuất thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng nội địa cũng như sự xuất hiện các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

Sự cạnh tranh gay gắt đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, sự cần thiết quản lý, kiểm soát tốt quá trình sản xuất, sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp cũng như các chính sách, điều kiện làm việc nhằm tạo động lực và khai thác tốt tiềm năng của đội ngũ CBCNV và người lao động, đáp ứng yêu cầu thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Qua nhiều chương trình khảo sát làm TNA trước đào tạo do PMC tiến hành hàng năm, một trong những đặc điểm chung của nhiều doanh nghiệp sản xuất dược phẩm đó là cán bộ ở các phòng ban cũng như khối sản xuất đều là các dược sỹ, công nhân cũng được đào tạo trung cấp hay tối thiểu là sơ cấp dược.

Bên cạnh việc được đánh giá cao về trình độ và khả năng tiếp thu của nhân sự trong doanh nghiệp thuộc ngành này, hay nói chính xác hơn là am hiểu về ngành của mình, vấn đề đặt ra là còn nhiều nhân sự chưa được trang bị những kiến thức, kỹ năng, công cụ cần thiết đối với vị trí mà họ đảm nhận trong doanh nghiệp đặc biệt là trong quản trị hệ thống sản xuất. Điều này hiện đang gây nên sự lãng phí lớn trong mục tiêu khai thác, phát huy năng lực của đội ngũ CBCNV cũng như khiến chi phí, giá thành sản xuất bị nâng cao so với mức cần thiết.

ĐỘI NGŨ PMC VIỆT NAM

error: Content is protected !!