CÁC HỌC VIÊN CỦA PMC ĐẾN TỪ CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DƯỢC PHẨM VÀ MAY MẶC VỚI MỤC TIÊU HOẠCH ĐỊNH, ĐẢM BẢO, KIỂM SOÁT, CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

Một sản phẩm lỗi, toàn bộ lô hàng sẽ phải thu hồi

Một sản phẩm lỗi, toàn bộ đơn hàng sẽ cần được kiểm tra lại

Chi phí liệu còn đáp ứng được mục tiêu lợi nhuận? Thời hạn giao hàng còn đáp ứng yêu cầu của khách hàng?

Một bán thành phẩm lỗi không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, tiếp tục đi qua các công đoạn khác tiêu hao chi phí và cuối cùng tạo ra một thành phẩm lỗi. Tái chế hay tiêu hủy?

Chúng ta luôn cam kết với khách hàng về Chất lượng sản phẩm. Vậy cơ sở nào để có thể cam kết?

Kinh doanh là lợi nhuận

LỢI NHUẬN = DOANH THU – CHI PHÍ

Làm thế nào để có thể cam kết với khách hàng về chất lượng sản phẩm trong mục tiêu tối ưu hóa chi phí sản xuất?

CÁC HỌC VIÊN CỦA PMC ĐẾN TỪ CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DƯỢC PHẨM VÀ MAY MẶC VỚI MỤC TIÊU HOẠCH ĐỊNH, ĐẢM BẢO, KIỂM SOÁT, CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

CÁC HỌC VIÊN CỦA PMC ĐẾN TỪ CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DƯỢC PHẨM VÀ MAY MẶC VỚI MỤC TIÊU HOẠCH ĐỊNH, ĐẢM BẢO, KIỂM SOÁT, CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

Và các học viên của PMC khẳng định: Năng suất, chi phí sản xuất hợp lý được tạo nên bởi việc kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm, giảm thiểu và ngăn chặn chặt chẽ bán thành phẩm lỗi.

CÁC HỌC VIÊN CỦA PMC ĐẾN TỪ CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DƯỢC PHẨM VÀ MAY MẶC VỚI MỤC TIÊU HOẠCH ĐỊNH, ĐẢM BẢO, KIỂM SOÁT, CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

CÁC HỌC VIÊN CỦA PMC ĐẾN TỪ CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DƯỢC PHẨM VÀ MAY MẶC VỚI MỤC TIÊU HOẠCH ĐỊNH, ĐẢM BẢO, KIỂM SOÁT, CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

Trong 2 ngày cuối tuần, 17-18/04, các học viên của PMC đến từ ngành sản xuất Dược phẩm và sản xuất may mặc đã có 2 ngày thảo luận sôi nổi, lĩnh hội các kiến thức, kỹ năng, công cụ từ sự dẫn giảng giàu kinh nghiệm đào tạo, kinh nghiệm thực tiễn của chuyên gia PMC để cùng nhau xây dựng các giải pháp đơn giản mà hiệu quả nhằm đạt mục tiêu HOẠCH ĐỊNH, ĐẢM BẢO, KIỂM SOÁT, CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG Đến lớp từ rất sớm và tham gia tích cực 100% xuyên suốt 4 buổi học, tranh thủ cả giờ giải lao sau bữa trưa PMC tổ chức cho HV để tăng cường thảo luận các vấn đề đang vướng mắc, giải pháp khắc phục, các tình huống dự phòng và ngăn chặn

CÁC HỌC VIÊN CỦA PMC ĐẾN TỪ CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DƯỢC PHẨM VÀ MAY MẶC VỚI MỤC TIÊU HOẠCH ĐỊNH, ĐẢM BẢO, KIỂM SOÁT, CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

CÁC HỌC VIÊN CỦA PMC ĐẾN TỪ CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DƯỢC PHẨM VÀ MAY MẶC VỚI MỤC TIÊU HOẠCH ĐỊNH, ĐẢM BẢO, KIỂM SOÁT, CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

error: Content is protected !!