CÁC HỌC VIÊN GIÁM ĐỐC HỆ THỐNG SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP K62 VỚI THIẾT LẬP HỆ THỐNG SẢN XUẤT HƯỚNG ĐẾN CHUẨN WCM

Trong 2 ngày 23-24/03/2024, các học viên K62 Chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP tại Hà Nội đã cùng nhau tham dự chủ đề THIẾT LẬP, VẬN HÀNH HỆ THỐNG SẢN XUẤT HƯỚNG ĐẾN CHUẨN WCM dưới sự dẫn giảng của Chuyên gia Thiết lập và vận hành hệ thống sản xuất theo chuẩn WCM của PMC.

Nhà máy xanh với Hệ thống sản xuất theo chuẩn WCM là yêu cầu, nhu cầu tất yếu đang đặt ra trước mắt với các doanh nghiệp theo định hướng phát triển bền vững – ESG. Chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP – một chương trình đào tạo đã được PMC triển khai với cả hình thức inhouse và public suốt gần 13 năm qua (từ năm 2011) tiếp tục được PMC cải tiến nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện tại và tương lai tới cộng đồng các doanh nghiệp sản xuất, đội ngũ nhân sự quản lý sản xuất có định hướng nghề nghiệp,

Cùng với sự dẫn giảng của chuyên gia có bề dày 18 năm kinh nghiệm thực tiễn trong Thiết lập, vận hành Hệ thống, giàu kinh nghiệm dẫn giảng cùng tâm huyết của giảng viên TS.Phạm Anh Tuấn, các học viên đã có 2 ngày liên tục cùng nhau thảo luận Sôi nổi, tích cực và tập trung cao độ tiếp nhận, lĩnh hội những kiến thức, công cụ, kinh nghiệm thực tiễn cùng phương cách để ứng dụng vào thực tiễn từ giảng viên trước khi cùng nhau tham dự học phần tiếp theo TỔ CHỨC  SẢN XUẤT, LÀM VIỆC THEO CHUẨN WCM – CUT COST vào ngày 06-07/04 tới.

error: Content is protected !!