CÁC HỌC VIÊN KHÓA 51 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP VỚI CHUYÊN ĐỀ HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SẢN XUẤT

Trong 2 ngày 06 – 07/11, trước khi cùng nhau tham dự nội dung QUẢN LÝ HIỆU QUẢ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT – chuyên đề cuối cùng của Chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP để chuẩn bị làm báo cáo tốt nghiệp, các học viên thuộc K51 của Chương trình đã cùng nhau tham dự nội dung HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SẢN XUẤT dưới sự dẫn giảng của giảng viên giàu kinh nghiệm thực tiễn, kinh nghiệm dẫn giảng của PMC.

Luôn là tinh thần học với thái độ cầu thị, cầu tiến cao, các học viên đã cùng nhau trải qua 4 buổi học sôi nổi, tích cực thông qua các hoạt động thảo luận nhóm, thuyết trình, phản biện, góp ý và hoàn thiện các tình huống thực tiễn, tình huống dự phòng. Sau thời gian cùng nhau học tập và chia sẻ, không còn chỉ ở cương vị là nhân sự các doanh nghiệp đi tham dự đào tạo, các học viên đã cùng nhau chia sẻ cũng như có nhiều đóng góp tích cực thông qua các góp ý, tham vấn tích cực cho các tình huống được các thành viên đưa ra dưới sự dẫn giảng của chuyên gia. Những giá trị mà học viên của chương trình nhận được không chỉ từ giảng viên mà còn từ các góp ý, tham vấn của các học viên trong lớp với bề dày kinh nghiệm thực tế cũng như năng lực đã được PMC tiếp nhận sau khi tư vấn về mức độ phù hợp để tham dự Chương trình nhằm đảm bảo hiệu quả thảo luận cũng như mang lại lợi ích chung cao nhất cho tất cả người học.

Chúng tôi luôn trân quý tinh thần cầu thị cầu tiến, thái độ học của các Học viên của mình. Chính sự cầu tiến, thái độ học chuyên nghiệp, xác định rõ mục tiêu tham dự của các anh chị khi sẵn sàng đầu tư qũy thời gian cho 10 kỳ thứ 7 + chủ nhật sau cả tuần tập trung cao độ cho mục tiêu năng suất tại Nhà máy để tham dự tích cực tất cả các nội dung thuộc Chương trình là yếu tố quan trọng nhất để Chương trình đạt mục tiêu học tập, mục tiêu đào tạo đã được các bên cùng nhau đề ra.

CÁC HỌC VIÊN KHÓA 51 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP VỚI CHUYÊN ĐỀ HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SẢN XUẤT

error: Content is protected !!