CẦN NHIỀU HƠN NỮA SỰ QUAN TÂM CỦA CÁC CÁC DOANH NGHIỆP TRONG CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN – ĐÀO TẠO CHO CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP CƠ SỞ

Các cán bộ quản lý cấp cơ sở – những người tổ chức và điều phối các lao động trực tiếp tạo ra sản phẩm; có vai trò quan trọng trong việc góp phần xây dựng môi trường lao động an toàn, năng suất, chất lượng, chuyên nghiệp nhưng phần đông được bổ nhiệm từ công nhân có tay nghề cao mà chưa được trang bị các kiến thức, kỹ năng, công cụ cần thiết. Và đây cũng chính là lý do mà chúng ta không thể yêu cầu năng suất – chất lượng – hiệu quả.

Và trong thực tế, có những kỹ năng, công cụ đơn giản mà nếu được trang bị và đưa vào áp dụng thì chắc chắn sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu những lãng phí không đáng có, cũng chính là nâng cao năng suất , chất lượng, giảm giá thành sản xuất. Nếu như chúng ta thống kê những lỗi sai, làm lại, sửa lại, tái chế,… thì sẽ nhìn thấy lãng phí vô cùng lớn. Vì thế, Làm đúng ngay từ đầu – trang bị các kiến thức, kỹ năng, công cụ cần thiết cho các cán bộ quản lý, đặc biệt là các cán bộ quản lý cấp cơ sở là việc cần được sự quan tâm của các doanh nghiệp khi chúng ta nói đến mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Một số hình ảnh trong một chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp cở sở tại một doanh nghiệp khách hàng FDI của PMC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!