CHÂN DUNG GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP – TÂM ĐẮC VÀ ĐỊNH HƯỚNG RÕ NÉT

Ngày 19/12, PMC đã tổ chức chuyên đề CHÂN DUNG GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP cùng các học viên K49 với các thành viên tham dự là các lãnh đạo, quản lý cấp cao thuộc các ngành hàng sơn dân dụng và công nghiệp, bảo hộ lao động, sản xuất phương tiện đường biển, gỗ nội thất, thiết bị viễn thông, hạt nhựa, cơ khí chế tạo,… Tâm đắc và định hướng rõ nét – đó là những chia sẻ của tất cả các học viên tham dự  sau 2 buổi tham gia tích cực, tập trung cao độ và chia sẻ cởi mở.

Làm thế nào để xây dựng Quản trị Hệ thống sản xuất, làm thế nào để cải tiến Quản trị HTSX, cần bắt đầu từ đâu và tại sao.

Giám đốc sản xuất có vai trò như thế nào trong doanh nghiệp?

Giám đốc sản xuất có chức năng và nhiệm vụ gì?

Và để hoàn thành vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình, một Giám đốc sản xuất cần hội tụ đủ những điều kiện gì, phải làm gì và làm như thế nào? Làm thế nào để có thể khai thác, tận dụng tối đa năng lực sản xuất của doanh nghiệp nhằm có được đầu ra chất lượng, đáp ứng thời hạn giao hàng, thỏa mãn khách hàng với chi phí tối ưu?

Đó là nội dung trong chuyên đề CHÂN DUNG GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP thuộc chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP của PMC và luôn nhận được sự đánh giá cao của tất cả các thành viên tham dự. Sau ngày học, Học viên xác định rõ những gì mình đã có để phát huy, những gì mình cần nâng cấp, trau dồi nhằm khẳng định và làm tốt vai trò của mình thông qua chuỗi các tình huống được thiết kế theo lộ trình, giúp học viên dần tự phác họa chân dung một Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp mà mình cần, mình muốn hướng tới trong sự nghiệp của mình khi mà Giám đốc sản xuất không chỉ dừng lại ở chức danh mà là một nghề.

Năm 2021, nội dung này sẽ được PMC Việt Nam giới thiệu hằng tháng tới các Lãnh đạo doanh nghiệp, các cán bộ quản lý sản xuất có định hướng nghề nghiệp, các cán bộ tuyển dụng và đào tạo trong doanh nghiệp sản xuất,… với mong muốn góp phần cùng doanh nghiệp trong việc chuẩn hóa, đánh giá đúng vai trò, tầm quan trọng của giám đốc sản xuất trong doanh nghiệp, trong công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và bổ nhiệm nhân sự. Chương trình cũng nhằm mục tiêu chia sẻ những thông tin, kiến thức, kỹ năng cần thiết tới các cán bộ quản lý sản xuất có định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

CHÂN DUNG GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP – TÂM ĐẮC VÀ ĐỊNH HƯỚNG RÕ NÉT

error: Content is protected !!