CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP DÀNH RIÊNG CHO ĐỘI NGŨ QLSX CỦA TẬP ĐOÀN VIETTEL VỚI CHUYÊN ĐỀ DỰ BÁO NHU CẦU SẢN XUẤT

Trong 2 ngày 31/07-01/08, sau tuần làm việc, các học viên thuộc chương trình đào tạo đội ngũ các GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel đã cùng nhau tham dự chuyên đề DỰ BÁO NHU CẦU SẢN XUẤT

Với tinh thần cầu thị cao “không có cái tốt nhất, chỉ có cái tốt hơn” từ phía các học viên cùng bề dày kinh nghiệm dẫn giảng, kinh nghiệm chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn của chuyên gia PMC, 4 buổi học cuối tuần đã diễn ra sôi nổi thông qua các hoạt động thảo luận nhóm, thuyết trình, phản biện và góp ý hoàn thiện, xuyên suốt mỗi buổi học với mục tiêu đi tới tận cùng.

Chuyên đề DỰ BÁO NHU CẦU SẢN XUẤT trong các chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP được PMC xây dựng với mục tiêu:

  • Nhận diện các thông tin cần thiết nhằm phát hiện và bố trí sử dụng các nguồn lực trong tương lai một cách có căn cứ thực tế;
  • Có căn cứ để ra các quyết định tài chính và các chính sách về đầu tư, sản xuất, tiết kiệm, tiêu dùng;
  • Xem xét khả năng thực hiện kế hoạch, hiệu chỉnh kế hoạch;
  • Đảm bảo sự phối hợp hành động giữa các bộ phận trong doanh nghiệp.

PMC luôn thiết kế riêng từ tài liệu học viên tới các case study hướng tới đối tượng người học cụ thể, cập nhật thực tế hiện hữu, hiện hành tại thời điểm đào tạo cũng như phục vụ cho hình thức đào tạo truyền thống hay đào tạo trực tuyến nhằm mang lại hiệu quả ứng dụng cho người học vào công việc thực tế tại doanh nghiệp.

Sau nội dung DỰ BÁO NHU CẦU SẢN XUẤT, các học viên sẽ cùng nhau tham dự nội dung LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TỔNG THỂ trước khi bước vào Hoạch định từng nguồn lực vật chất trong sản xuất.

error: Content is protected !!