PMC DÀNH TẶNG 20 KHÓA ĐÀO TẠO DÀNH CHO ĐỘI NGŨ QLSX CẤP CƠ SỞ TRỰC TIẾP TẠI NMSX CỦA CÁC HV CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GDCL VÀ GDSX CHUYÊN NGHIỆP

Với mục tiêu HƯỚNG TỚI HIỆU QUẢ THIẾT THỰC của phương pháp đào tạo đề cao tính ứng dụng thực tiễn, các học viên sau khi tham dự chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT, GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG của PMC đều xây dựng kế hoạch hành động sau đào tạo. Và nhằm góp phần nâng cao tính khả thi, thực thi và duy trì hiệu quả ứng dụng sau đào tạo này, PMC dành tặng 20 khóa đào tạo mang tính ứng dụng thực tiễn cao trực tiếp tại NMSX của các HV tham dự chương dự chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP, GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP với số lượng khung 25 học viên/lớp là các tổ trưởng, tổ phó, đội ngũ quản lý cấp cơ sở,…

Phần lớn, đội ngũ quản lý sản xuất cấp cơ sở là đối tượng ít có cở hội trong việc được lĩnh hội các kiến thức, kỹ năng, công cụ QLSX xuất chuyên nghiệp phục vụ yêu cầu công việc. Dễ dàng để nhận thấy những trở ngại đối với các doanh nghiệp trong việc đưa đội ngũ QLSX cấp cơ sở này đi tham dự các khóa đào tạo QLSX chuyên nghiệp. Thực tế cho thấy, nhìn chung, các doanh nghiệp FDI đặc biệt là các FDI Nhật Bản đã và đang rất quan tâm và làm tốt công tác nâng cấp năng lực đội ngũ QLSX cấp cơ sở hơn doanh nghiệp Việt.

Tổ trưởng sản xuất, quản lý sản xuất cấp cơ sở là người trực tiếp tổ chức và điều phối các lao động trực tiếp tạo ra sản phẩm; có vai trò quan trọng trong việc góp phần xây dựng môi trường lao động KỶ LUẬT – AN TOÀN – NĂNG SUẤT – CHẤT LƯỢNG – CHUYÊN NGHIỆP, đáp ứng yêu cầu SXKD nhưng phần lớn đều được bổ nhiệm từ công nhân có tay nghề cao mà chưa được trang bị các kiến thức, kỹ năng, công cụ quản lý sản xuất cần thiết.

Là đơn vị chuyên trong lĩnh vực đào tạo nâng cao hiệu quả QTSX trong doanh nghiệp từ 12/2009, đây là một trong những dự án cộng đồng được PMC triển khai trong năm 2023 với mục tiêu không ngừng gia tăng giá trị, lợi ích cho học viên cũng như doanh nghiệp khách hàng của mình với phương châm hiệu quả đào tạo được đo bằng hiệu quả ứng dụng sau đào tạo của mỗi chương trình mà PMC trực tiếp triển khai.

ĐỘI NGŨ PMC VIỆT NAM

error: Content is protected !!