Khoá học: TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT (BẮC NINH)

Ngày khai giảng: Khoá học được tổ chức trong 3 ngày (tương đương 06 buổi), từ ngày 19-21/06/2020