Chương trình đào tạo: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 9001 : 2015 (BÌNH ĐỊNH)

Ngày khai giảng: Khoá học được tổ chức trong 1 ngày (tương đương 02 buổi), ngày 20/03/2022 (Sáng’: 8h30’–12h00’, Chiều: 13h00’ - 16h30’);