Chương trình đào tạo: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT (BÌNH ĐỊNH)

Ngày khai giảng: Khoá học được tổ chức trong 2 ngày (tương đương 04 buổi), từ ngày 20-21/08/2022 (Sáng’: 8h30’–12h00’, Chiều: 13h00’ - 16h30’);

Chi phí: 3.000.000đ/HV

Lưu ý: Ưu đãi 10% phí tham dự khi thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 10 ngày. PMC tổ chức cơm trưa VP cho HV trong các ngày tham dự - không thu thêm phí