Khoá đào tạo: DỰ BÁO TRONG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT (BÌNH DƯƠNG)

Ngày khai giảng: Chương trình được khai giảng ngày 17-18/12/2022

Phí tham dự: 3.900.000đ/HV

Ưu đãi 10% phí tham dự khi thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 10 ngày. PMC tổ chức cơm trưa VP cho HV trong các ngày tham dự - không thu thêm phí