Khoá đào tạo: QUẢN TRỊ STRESS VÀ KỸ NĂNG LÀM VIỆC DƯỚI ÁP LỰC CAO (BÌNH DƯƠNG)

Ngày khai giảng: Khai giảng 03/12/2022

Phí tham dự: 2.000.000Đ/HV

Ưu đãi 10% phí tham dự khi thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 10 ngày. PMC tổ chức phục vụ cơm trưa văn Phòng cho học viên – không thu thêm phí.