Khoá học: TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT (BÌNH DƯƠNG)

Ngày khai giảng: Khoá học được tổ chức trong 3 ngày (tương đương 06 buổi), từ ngày 16-18/11/2020

Tags: pmc việt nam / tổ trưởng sản xuất