Chương trình đào tạo: TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT (BÌNH DƯƠNG)

Ngày khai giảng: Khoá học được tổ chức trong 3 ngày (tương đương 06 buổi), từ ngày 15-17/07/2022

Chi phí: 4.200.000đ/HV

Lưu ý: Ưu đãi 10% phí tham dự khi thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 10 ngày. PMC tổ chức cơm trưa VP cho HV trong các ngày tham dự - không thu thêm phí

Tags: pmc việt nam / tổ trưởng sản xuất