Khoá đào tạo: ỨNG DỤNG TÂM LÝ TRONG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ (BÌNH DƯƠNG)

Ngày khai giảng: Khoá học được tổ chức trong 4 buổi, từ ngày 10-11/12/2022 (S: 8h30’ – 11h30’, C: 13h00’ – 16h00’)

Phí tham dự: 3.900.000đ/HV

Ưu đãi 10% phí tham dự khi thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 10 ngày. PMC tổ chức cơm trưa VP cho HV trong các ngày tham dự - không thu thêm phí