Khoá đào tạo: CHÂN DUNG GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP (HÀ NỘI)

Ngày khai giảng: Khoá học được tổ chức trong 1 ngày (tương đương 02 buổi), từ ngày 21/05/2021 (Sáng’: 8h30’–12h00’, Chiều: 13h00’ - 16h30’);

Phí tham dự: 600.000đ/HV

Phí ưu đãi: 500.000đ/HV