Khoá đào tạo: CHUYÊN GIA ĐẢM BẢO VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG (HÀ NỘI)

Ngày khai giảng: Khóa học được tổ chức trong 3 ngày (tương đương 6 buổi), từ ngày 15-17/3/2024 (học vào các buổi sáng + chiều)

Phí tham dự: 6.800.000đ/HV

Phí ưu đãi: 5.780.000đ/HV

Phí ưu đãi 15% chỉ áp dụng đối với các DN hoàn tất việc thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 15 ngày. PMC tổ chức cơm trưa VP cho HV trong các ngày tham dự - không thu thêm phí

Các doanh nghiệp khi thực hiện HTQL chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đều phải đảm bảo HTQL chất lượng hoạt động tốt theo yêu cầu cũng như kiểm soát chất lượng các sản phẩm và dịch vụ. Đội ngũ chuyên gia QAQC có năng lực, được đào tạo vừa có kiến thức về tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vừa có các kỹ năng thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng chính là tài sản quý báu của các DNSX, thể hiện năng lực cũng như đảm bảo sự cam kết với khách hàng về chất lượng sản phẩm. Chương trình không đi sâu vào lý thuyết mang tính học thuật mà tập trung vào việc thực hành để trang bị các công cụ hữu hiệu nhằm giúp các thành viên tham dự có thể tiếp cận, áp dụng ngay vào thực tế công việc.

Tổng quan

 1. Vai trò của QAQC trong hoạt động của doanh nghiệp
 2. Nhiệm vụ của chuyên gia đảm bảo chất lượng QA
 3. Nhiệm vụ của chuyên gia kiểm soát chất lượng QC
 4. Tìm hiểu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 5. Xác định các tài liệu theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 6. Xác định và lưu các bằng chứng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 7. Thiết lập chính sách chất lượng
 8. Mục tiêu chất lượng và xây dựng kế hoạch thực hiện
 9. Phương pháp XD các thủ tục và quy trình của Hệ thống
 10. Phương pháp xây dựng các Quy trình công việc
 11. Xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra, báo cáo và lưu hồ sơ;
 12. Xây dựng Quy trình và phối hợp đánh giá nhà cung cấp bên ngoài;
 13. Kiểm soát đầu ra không phù hợp và hành động khắc phục;
 14. Ứng dụng các công cụ quản lý chất lượng;
 15. Đánh giá nội bộ HTQL chất lượng.

Sau khóa học, học viên sẽ:

 • Được trang bị kiến thức về HTQL chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015;
 • Có khả năng vận dụng các kiến thức và kỹ năng nhằm đảm bảo chất lượng và kiểm kiểm soát chất lượng trong hoạt động thực tế của DNSX;

Tổ chức triển khai và thực hiện các công việc đảm bảo chất lượng và kiểm soát công việc hiệu quả.

(1). GĐSX/ GĐCL / GĐNM;

(2). Trưởng bộ phận / Chuyên viên đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng;

(3). Các cán bộ QLSX

Phòng Tư vấn đào tạo

ĐT:  024.73033666 –024. 6278 2236

Email:  quantrisanxuat@quantrisanxuat.vn

6.800.000đ/HV
Phí ưu đãi 15% chỉ áp dụng đối với các DN hoàn tất việc thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 15 ngày. PMC tổ chức cơm trưa VP cho HV trong các ngày tham dự - không thu thêm phí

Các doanh nghiệp khi thực hiện HTQL chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đều phải đảm bảo HTQL chất lượng hoạt động tốt theo yêu cầu cũng như kiểm soát chất lượng các sản phẩm và dịch vụ. Đội ngũ chuyên gia QAQC có năng lực, được đào tạo vừa có kiến thức về […]

Tags: chuyên gia đảm bảo và kiểm soát chất lượng / pmc việt nam