Khoá đào tạo: DỰ BÁO TRONG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT (HÀ NỘI)

Ngày khai giảng: Chương trình được tổ chức từ ngày 18-19/03/2023.

Phí tham dự: 3.900.000đ/HV

Ưu đãi 10% phí tham dự khi thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 15 ngày. PMC tổ chức cơm trưa VP cho HV trong các ngày tham dự - không thu thêm phí