Chương trình đào tạo: NÂNG CAO NĂNG LỰC DỰ BÁO TRONG SẢN XUẤT (HÀ NỘI)

Ngày khai giảng: Chương trình được tổ chức từ ngày 09-10/07/2022.

Chi phí: 3.800.000đ/HV

Lưu ý: Ưu đãi 10% phí tham dự khi thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 10 ngày. PMC tổ chức cơm trưa VP cho HV trong các ngày tham dự - không thu thêm phí