Khoá đào tạo: HOẠCH ĐỊNH VÀ KIỂM SOÁT NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO DNSX (HÀ NỘI)

Ngày khai giảng: Khóa học được tổ chức trong 2 ngày (4 buổi) từ ngày 05/2023

Phí tham dự: 5.000.000đ/HV

Phí ưu đãi 15% chỉ áp dụng đối với các DN hoàn tất việc thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 15 ngày. PMC tổ chức cơm trưa VP cho HV trong các ngày tham dự - không thu thêm phí