Chương trình đào tạo: HOẠCH ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ HIỆU QUẢ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SẢN XUẤT (Hà Nội)

Ngày khai giảng: Khóa học được tổ chức trong 2 ngày (4 buổi) từ ngày 25-26/12/2021

Chi phí: 3.050.000đ/HV

Lưu ý: Ưu đãi 10% phí tham dự khi thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 10 ngày. PMC tổ chức cơm trưa VP cho HV trong các ngày tham dự - không thu thêm phí