Khoá đào tạo: NÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ KHO HÀNG (HÀ NỘI)

Ngày khai giảng: Khoá học được tổ chức trong 3 ngày (tương đương 6 buổi), từ 09-11/06/2023, (S: 8h30’-11h30’, C: 13h00’-16h00’)

Phí tham dự: 4.700.000đ/HV

Phí ưu đãi: 3.995.000Đ/HV

Phí ưu đãi 15% chỉ áp dụng đối với các DN hoàn tất việc thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 15 ngày. PMC tổ chức cơm trưa VP cho HV trong các ngày tham dự - không thu thêm phí

Thủ kho hay người quản lý kho ngoài nhiệm vụ phải luôn bảo đảm hàng hoá, vật tư/nguyên vật liệu trong kho an toàn còn phải biết vận dụng nhiều nghiệp vụ chuyên môn để đảm bảo hàng hoá, vật tư/nguyên liệu không bị thất thoát, lưu thông lượng hàng xuất nhập tồn phải trong tình trạng kiểm soát ở mức độ tốt nhất. Khóa học NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO BÃI được PMC VIỆT NAM thiết kế và tổ chức nhằm trang bị cho học viên những kiến thức, công cụ và giải pháp giúp:

  • Đảm bảo an toàn, bảo quản tốt hàng hoá trong kho của DN;
  • Biết cách bố trí hàng hoá một cách hợp lý với diện tích hạn hẹp trong kho để thuận tiện cho công tác xuất/nhập kho, kiểm kê;
  • Nắm vững cách thức quản lý dữ liệu, sổ sách kho nhằm kiểm soát tốt lượng hàng xuất nhập tồn.

Tổng quan

(1)  Thủ kho / Nhân viên quản lý kho;

(2)  Kế toán kho.

Đào tạo trên nguyên tắc lấy HV làm trung tâm, đi sâu vào giải quyết các vấn đề HV đang gặp phải hoặc còn khiếm khuyết trong quá trình thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình; kết hợp trang bị kiến thức, thảo luận nhóm, xử lý tình huống thực tế.

Kết thúc khoá học, HV làm bài thu hoạch áp dụng các kiến thức, công cụ, giải pháp đã được trang bị trong khoá học để xây dựng, hoàn thiện công tác quản lý kho một cách hiệu quả, góp phần bảo quản, quản lý tốt tài sản của DN mình.

PHẦN 1. BỐ TRÍ, ĐỊNH VỊ KHO BÃI, SẮP XẾP HÀNG HOÁ

1. Nguyên tắc, phương pháp bố trí kho bãi;
2. Các hình thức định vị kho bãi;
3. Các phương tiện tồn trữ, các kiểu sắp xếp hàng, tính toán số pallet và diện tích cần để trữ hàng.

PHẦN 2. TỔ CHỨC BẢO QUẢN HÀNG HOÁ TRONG KHO

1. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa trong kho
2. Các biện pháp bảo quản hàng hoá

PHẦN 3. NGHIỆP VỤ NHẬP/XUẤT HÀNG HOÁ TRONG KHO

1. Yêu cầu nghiệp vụ
2. Hiệu quả của tính chuyên nghiệp trong công tác nhập/xuất hàng hoá
3. Nguyên tắc
4. Quy trình nhập/xuất hàng hoá

PHẦN 4. TỔ CHỨC HỆ THỐNG SỔ SÁCH VÀ
TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH TRONG KHO

1. Lưu trữ hồ sơ
2. Quản lý thẻ kho
3. Thủ tục điều chỉnh chênh lệch

PHẦN 5.  AN TOÀN LAO ĐỘNG
VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRONG KHO

1. Sự cần thiết của công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong kho
2. Một số quy định của pháp luật đối với công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong kho
3. Nguyên tắc chung về an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong kho

PHẦN 6. MÃ SỐ – MÃ VẠCH

1. Mã số – Mã vạch
2. Các loại mã thông dụng
3. Ứng dụng mã hoá hàng trong kho

4.700.000đ/HV
Phí ưu đãi 15% chỉ áp dụng đối với các DN hoàn tất việc thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 15 ngày. PMC tổ chức cơm trưa VP cho HV trong các ngày tham dự - không thu thêm phí

Thủ kho hay người quản lý kho ngoài nhiệm vụ phải luôn bảo đảm hàng hoá, vật tư/nguyên vật liệu trong kho an toàn còn phải biết vận dụng nhiều nghiệp vụ chuyên môn để đảm bảo hàng hoá, vật tư/nguyên liệu không bị thất thoát, lưu thông lượng hàng xuất nhập tồn phải trong […]