Khoá đào tạo: PDCA TRONG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT (Hà Nội)

Ngày khai giảng: Khóa học được tổ chức trong 1 ngày (tương đương 2 buổi), khai giảng: 25/2/2024

Phí tham dự: