Khoá đào tạo: QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG (HÀ NỘI)

Ngày khai giảng: Khoá học được tổ chức trong 4 ngày (tương đương 08 buổi): 13-14 & 27-28/1/2024 (Sáng: 8h30’–11h30’, Chiều: 13h00’–16h00’)

Phí tham dự: 6.800.000đ/HV

Phí ưu đãi: 5.780.000đ/HV

Ưu đãi 10% phí tham dự khi thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 15 ngày. PMC tổ chức cơm trưa VP cho HV trong các ngày tham dự - không thu thêm phí

Hiệu quả kinh doanh của DN phụ thuộc phần lớn vào hiệu quả SX trong đó người QĐPX đóng một vai trò rất quan trọng – là cầu nối của Lãnh đạo DN với bộ phận trực tiếp làm ra sản phẩm trong việc thực hiện KHSX, các vấn đề về năng suất, chất lượng, thời hạn giao hàng và chi phí SX hợp lý.

Khóa đào tạo QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG được PMC Việt Nam thiết kế và tổ chức nhằm trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng, công cụ để đáp ứng yêu cầu công việc, hoàn thành tốt vai trò của mình trong DN.

Tổng quan

Sau khóa học, học viên sẽ:

 • Có đủ năng lực để đảm nhận vai trò của mình thông qua việc quản lý hiệu quả quá trình sản xuất;
 • Ứng dụng và thực hành việc tổ chức phân công công việc trong xưởng sản xuất, biết cách triển khai công việc KHSX;
 • Ứng dụng được các công cụ QL năng suất &chất lượng xưởng SX, biết cách phát hiện, phòng ngừa các lãng phí trong SX;
 • Được trang bị những kỹ năng làm việc với nhân viên để có thể khai thác và phát huy năng lực của đội ngũ nhân viên, tạo môi trường làm việc hiệu quả.
 • QĐPX/Phó QĐPX, Xưởng trưởng/Xưởng phó
 • Các cán bộ QLSX/ CB kỹ thuật phụ trách SX.

Đào tạo trên nguyên tắc lấy HV làm trung tâm, kết hợp trang bị kiến thức với thảo luận nhóm; xử lý tình huống thực tế; đi sâu vào giải quyết các vấn đề HV gặp phải và còn khiếm khuyết trong quá trình thực hiện vai trò của mình tại DN.

Kết thúc khóa học, học viên sẽ lập kế hoạch hành động ứng dụng các kiến thức đã được trang bị trong khóa học để đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả QTSX.

PHẦN I. QUẢN LÝ XƯỞNG SẢN XUẤT VÀ NHIỆM VỤ CỦA QĐ PHÂN XƯỞNG

 • Mục tiêu của quản lý xưởng sản xuất
 • Nhiệm vụ và vai trò của người QĐPX
 • Những tố chất cần thiết của người QĐPX
 • Những sai lầm thuờng gặp của QĐPX.

PHẦN II. CHUẨN BỊ NGUỒN LỰC TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC XƯỞNG SX

 • Mục tiêu của việc triển khai công việc SX;
 • Các thông tin đầu vào cần có trong đơn đặt hàng  từ bộ phận kinh doanh;
 • Những nguồn lực cần chuẩn bị KH cho xưởng SX ;
 • Nguyên tắc cơ bản để điều độ KH xưởng SX

PHẦN III. QL CHẤT LƯỢNG TRONG XƯỞNG SX

 • Phương pháp triển khai QLCL từng công đoạn trong qui trình sản xuất của xưởng SX;
 • Vai trò QC và Quản lý trực tiếp xưởng đối với chất lượng sản phẩm trên qui trình.
 • Giới thiệu 7 công cụ QLCL;

PHẦN IV. QUẢN LÝ LÃNG PHÍ TRONG SX

 • Nhận dạng 8 lãng phí chính và tổn thất trong SX;
 • Công cụ phân tích nhận ra tổn thất trong SX;
 • Qui trình cải tiến giảm tổn thất trong SX.

PHẦN V. 5S VÀ KAIZEN

 • Các mục tiêu 5S–Kaizen QL xưởng SX;
 • 5S và Kaizen với năng suất và chất lượng ?
 • Các chương trình 5S cụ thể trong xưởng SX;
 • Những khó khăn khi triển khai 5S.
 • Các bước thực hiện 5S trong phân xưởng .

PHẦN VI. CÁC KỸ NĂNG THIẾT YẾU 

 • Kỹ năng giao tiếp trong công việc;
 • Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục;
 • Kỹ năng tạo ảnh hưởng
6.800.000đ/HV
Ưu đãi 10% phí tham dự khi thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 15 ngày. PMC tổ chức cơm trưa VP cho HV trong các ngày tham dự - không thu thêm phí

Hiệu quả kinh doanh của DN phụ thuộc phần lớn vào hiệu quả SX trong đó người QĐPX đóng một vai trò rất quan trọng – là cầu nối của Lãnh đạo DN với bộ phận trực tiếp làm ra sản phẩm trong việc thực hiện KHSX, các vấn đề về năng suất, chất lượng, […]

Tags: pmc việt nam / quản đốc phân xưởng