Khoá đào tạo: QUẢN TRỊ DÒNG CHẢY VẬT CHẤT TRONG SẢN XUẤT (HÀ NỘI)

Ngày khai giảng: Khoá học được tổ chức trong 2 ngày (tương đương 04 buổi), từ ngày 30 - 31/3/2024 (Sáng’: 8h30’–12h00’, Chiều: 13h00’ - 16h30’)

Phí tham dự: