Chương trình đào tạo: ỨNG DỤNG CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG QUẢN TRỊ NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG (HÀ NỘI)

Ngày khai giảng: Khoá học được tổ chức trong 2 ngày (tương đương 04 buổi), từ ngày 13-14/08/2022 (Sáng’: 8h30’–12h00’, Chiều: 13h00’ - 16h30’);

Chi phí: 3.600.000đ/HV

Lưu ý: Ưu đãi 10% phí tham dự khi thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 10 ngày. PMC tổ chức cơm trưa VP cho HV trong các ngày tham dự - không thu thêm phí