Khoá đào tạo: ỨNG DỤNG CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT (HÀ NỘI)

Ngày khai giảng: Khoá học được tổ chức trong 2 ngày (tương đương 04 buổi), từ ngày 20-21/05/2023 (Sáng’: 8h30’–12h00’, Chiều: 13h00’ - 16h30’);

Phí tham dự: 3.900.000đ/HV

Ưu đãi 10% phí tham dự khi thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 10 ngày. PMC tổ chức cơm trưa VP cho HV trong các ngày tham dự - không thu thêm phí