Chương trình đào tạo: ỨNG DỤNG CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG QUẢN TRỊ NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG

Ngày khai giảng: Khoá học được tổ chức trong 2 ngày (tương đương 04 buổi), từ ngày 24-25/10/2020 (Sáng’: 8h30’–12h00’, Chiều: 13h00’ - 16h30’);