Khoá đào tạo: ỨNG DỤNG TÂM LÝ TRONG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ (HÀ NỘI)

Ngày khai giảng: Khoá học được tổ chức trong 4 buổi, từ ngày 08-09/04/2023 (S: 8h30’ – 11h30’, C: 13h00’ – 16h00’)

Phí tham dự: 4.500.000đ/HV

Ưu đãi 10% phí tham dự khi thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 15 ngày. PMC tổ chức cơm trưa VP cho HV trong các ngày tham dự - không thu thêm phí