Chương trình đào tạo: ĐỊNH MỨC – KIỂM SOÁT CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM (HẢI PHÒNG)

Ngày khai giảng: Khóa học được tổ chức trong 2 ngày (4 buổi) từ ngày 13-14/03/2021 (học vào các buổi sáng + chiều)

Chi phí:

Lưu ý: Ưu đãi 10% phí tham dự khi thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 10 ngày. PMC tổ chức phục vụ cơm trưa văn Phòng cho học viên – không thu thêm phí.