Chương trình đào tạo: KỸ NĂNG QUẢN TRỊ CẢM XÚC TRONG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC ÁP LỰC CAO

Ngày khai giảng: Khai giảng ngày 26-27/12/2020