Khoá học: TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT (THÁI BÌNH)

Ngày khai giảng: Khoá học được tổ chức trong 3 ngày (tương đương 06 buổi), từ ngày 07-09/05/2021

Tags: pmc việt nam / tổ trưởng sản xuất