Khoá đào tạo: ĐỊNH MỨC – KIỂM SOÁT CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM (THANH HÓA)

Ngày khai giảng: Khóa học được tổ chức trong 2 ngày (4 buổi) từ 6-7/4/2025 (học vào các buổi sáng + chiều)

Phí tham dự: 3.800.000đ/HV

Phí ưu đãi: 3.230.000đ/HV

Phí ưu đãi 15% chỉ áp dụng đối với các DN hoàn tất việc thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 15 ngày. PMC tổ chức cơm trưa VP cho HV trong các ngày tham dự - không thu thêm phí

Tổng quan

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:

  • Được trang bị kiến thức và tầm nhìn tổng quan về kiểm soát chi phí và giá thành trong doanh nghiệp;
  • Có thể vận dụng các kiến thức và kỹ năng liên quan về tính giá thành và kiểm soát chi phí vào hoạt động quản lý;
  • Biết cách xây dựng các định mức chi phí, phân bổ chi phí, xây dựng kế hoạch về các chi phí vật tư, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí QL doanh nghiệp, chi phí ngoài sản xuất.

Chương trình không đi sâu vào lý thuyết mang tính học thuật mà trang bị các công cụ hữu hiệu nhằm giúp các thành viên tham dự có thể tiếp cận, áp dụng ngay vào thực tế công việc.

1. Chi phí và giá thành sản phẩm
2. Sự cần thiết phải kiểm soát chi phí và tính giá thành SP
3. Trách nhiệm về kiểm soát chi phí và giá thành sản phẩm
4. Xây dựng các định mức và phân bổ chi phí
5. Xây dựng kế hoạch chi phí vật tư
6. Xây dựng kế hoạch chi phí nhân công trực tiếp
7. Xây dựng kế hoạch chi phí sản xuất chung
8. Xây dựng kế hoạch chi phí sản xuất
9. Xây dựng kế hoạch chi phí bán hàng
10. Xây dựng kế hoạch chi phí quản lý doanh nghiệp
11. Xây dựng kế hoạch chi phí ngoài sản xuất
12. Phân bổ các chi phí
13. Tính giá thành sản phẩm
14. Theo dõi và kiểm soát việc thực hiện các chi phí
15. Xác định giá thành thực tế
16. Phân tích các biến động chi phí
17. Tìm nguyên nhân các biến động chi phí
18. Các chi phí thường phát sinh
19. Các biện pháp giảm chi phí và giá thành
20. Xây dựng ý thức tiết kiệm

Giảng viên của Khóa học là Chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo chiến lược và hoạch định tài chính, thẩm định đầu tư, QTTC, chi phí, giá thành cho nhiều DNSX của Nhật Bản, liên doanh tại Việt Nam và các công ty Việt Nam.

GV cao cấp chương trình Business Edge (từ 2005); giàu kinh nghiệm giảng dạy, kinh nghiệm tư vấn.

TS QTKD Đại học Central State -USA

Ths  QTKD -Solvay Brussel,ULB, Bỉ;

(1). Ban Giám đốc DNSX;

(2). Giám đốc sản xuất;

(3). Giám đốc Nhà máy;

(4).Trưởng/Phó phòng KHSX;

(5). Kế toán trưởng; Kế toán giá thành

Phòng Tư vấn đào tạo

ĐT: 024.73033666 –024. 6278 2236

Email: quantrisanxuat@quantrisanxuat.vn

3.800.000đ/HV
Phí ưu đãi 15% chỉ áp dụng đối với các DN hoàn tất việc thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 15 ngày. PMC tổ chức cơm trưa VP cho HV trong các ngày tham dự - không thu thêm phí