Khoá đào tạo: LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, TRIỂN KHAI VÀ GIÁM SÁT (THANH HÓA)

Ngày khai giảng: Khóa học được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 20-21/1/2024 (Sáng: 8h30’–11h30’; Chiều: 13h00’-16h00’)

Phí tham dự: 3.800.000đ/HV

Phí ưu đãi: 3.230.000đ/HV

Phí ưu đãi 15% chỉ áp dụng đối với các DN hoàn tất việc thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 15 ngày. PMC tổ chức cơm trưa VP cho HV trong các ngày tham dự - không thu thêm phí

Hiện trạng còn tồn tại trong DNSX: - Giao hàng muộn so với thỏa thuận với khách hàng, dẫn tới bị phạt hợp đồng, không có được sự hài lòng của KH; - Đang tổ chức triển khai SX nhưng thiết bị hỏng đột xuất, nguyên vật liệu đầu vào loại thừa loại thiếu; - Tồn kho không cần thiết dẫn tới phát sinh chi phí tồn kho không đáng có; - Đang SX đơn hàng, lô hàng lại phải ngưng để chuyển sang lô hàng khác …. Hiệu quả của cả một quá trình SX tùy thuộc rất nhiều vào chất lượng của công tác KHSX. Việc LKHSX, triển khai và kiểm soát việc thực hiện KH nhằm mang lại hiệu quả cho DN không chỉ phụ thuộc vào việc quản lý quá trình SX của Bộ phận SX mà còn phụ thuộc vào nhiều bộ phận khác như bộ phận KH, cung ứng, điều độ,… Sự phối hợp đồng bộ của các bộ phận này là điều kiện để công tác SX được vận hành hiệu quả, giảm thiểu các lãng phí, nâng cao năng suất, chất lượng – Chi phí SX giảm, đó chính là mong muốn của các DN.

Tổng quan

Sau khóa học, học viên sẽ:
1. Hiểu rõ được vai trò, lợi ích việc LKH và kiểm soát tiến độ SX;
2. Trình bày được thông tin cần thiết khi LKH sản xuất;
3. Thực hành được việc phân công công việc cho nhân viên và cho bộ phận khác trong xưởng sản xuất;
4. Thực hành được công cụ thiết lập nhu cầu nguyên vật liệu (MRP) theo sơ đồ cây;
5. Ứng dụng được phương pháp sắp xếp, bố trí việc trên nhiều máy theo qui trình và trên nhiều máy độc lập;
6. Thực hiện ứng dụng công cụ sơ đồ Pert và biểu đồ Gantt trong lập kế hoạch sản xuất;
7. Thực hành hội ý phương pháp triển khai và giám sát KHSX.

PHẦN 1    KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHSX

 • Kế hoạch sản xuất (KHSX) là gì?
 • Mục tiêu của việc lập KHSX.
 • Vai trò Lập KHSX & Giám sát KHSX
 • Cơ sở lập kế hoạch sản xuất.
 • Giới thiệu các cấp kế hoạch.
 • Những khó khăn chủ quan hay gặp khi lập, triển khai và giám sát KHSX.

PHẦN 2  LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TỔNG THỂ

 • Nhu cầu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn
 • Quy trình hoạch định
 • Hoạch định sản xuất trong điều kiện đơn hàng cố định
 • Hoạch định sản xuất trong điều kiện bổ sung/hủy bỏ số lượng.
 • Lập lịch sản xuất.

PHẦN 3 LẬP KẾ HOẠCH CÔNG SUẤT THIẾT BỊ

 1. Thiết bị và công suất máy.
 2. Định mức hao hụt .
 3. Đánh giá năng lực sản xuất OEE (Overall Equipment Effectiveness)

PHẦN 4    KẾ HOẠCH NHÂN LỰC

 1. Số nhân công và giờ công.
 2. Năng suất lao động, ‘lead time’ và ‘cycle time’

PHẦN 5  KẾ HOẠCH NHU CẦU VẬT TƯ

 • Số lượng vật tư sản xuất và chính sách dự trữ vật tư sản xuất.
 • BOM và lập nhu cầu vật tư sản xuất theo sơ đồ cây

PHẦN 6  TRIỂN KHAI VÀ GIÁM SÁT

 • Triển khai kế hoạch sản xuất tới các bộ phận có liên quan.
 • Theo dõi và ghi nhận than phiền của khách hàng, vận chuyển, tồn kho, kiểm soát dòng vật tư.
 • Quản trị rủi ro và thay đổi.
3.800.000đ/HV
Phí ưu đãi 15% chỉ áp dụng đối với các DN hoàn tất việc thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 15 ngày. PMC tổ chức cơm trưa VP cho HV trong các ngày tham dự - không thu thêm phí

Hiện trạng còn tồn tại trong DNSX: – Giao hàng muộn so với thỏa thuận với khách hàng, dẫn tới bị phạt hợp đồng, không có được sự hài lòng của KH; – Đang tổ chức triển khai SX nhưng thiết bị hỏng đột xuất, nguyên vật liệu đầu vào loại thừa loại thiếu; – […]