Khoá đào tạo: NÂNG CAO NĂNG LỰC DỰ BÁO TRONG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT (THANH HÓA)

Ngày khai giảng: Chương trình được tổ chức trong 4 buổi, từ ngày 28-29/10/2023.

Phí tham dự: 3.800.000đ/HV

Phí ưu đãi: 3.230.000đ/HV

Phí ưu đãi 15% chỉ áp dụng đối với các DN hoàn tất việc thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 15 ngày. PMC tổ chức cơm trưa VP cho HV trong các ngày tham dự - không thu thêm phí