Khoá đào tạo: QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM (THANH HÓA)

Ngày khai giảng: Khoá học được tổ chức trong 4 buổi, từ ngày 16-17/3/2024 (S: 8h30’ – 11h30’, C: 13h00’ – 16h00’)

Phí tham dự: 3.800.000Đ/HV

Phí ưu đãi: 3.230.000đ/HV

Phí ưu đãi 15% chỉ áp dụng đối với các DN hoàn tất việc thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 15 ngày. PMC tổ chức cơm trưa VP cho HV trong các ngày tham dự - không thu thêm phí

Qua chương trình khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp cho thấy vẫn còn nhiều doanh nghiệp cho rằng việc nâng cao chất lượng đi đôi với tăng chi phí – Thực ra, có những công cụ mà nếu chúng ta áp dụng tốt trong công tác quản lý chất lượng (QLCL) sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất.

Khóa học QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT được PMC Việt Nam thiết kế và tổ chức nhằm trang bị những kiến thức, công cụ giúp học viên hoàn thành vai trò của cán bộ quản lý chất lượng trong doanh nghiệp mình.

Tổng quan

Sau khóa học, học viên sẽ:

 • Hiểu sâu sắc các khái niệm liên quan đến QLCL;
 • Trình bày được các hoạt động QLCL;
 • Xây dựng các giải pháp khả thi nhằm cải thiện được năng lực thực hiện các công tác hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng & cải tiến chất lượng;
 • Cán bộ QLCL;
 • Cán bộ QLSX và các bộ phận liên quan trực tiếp tới QLCL

Đào tạo trên nguyên tắc lấy học viên làm trung tâm, kết hợp trang bị kiến thức với thảo luận nhóm; xử lý tình huống thực tế; đi sâu vào giải quyết các vấn đề học viên gặp phải và còn khiếm khuyết trong quá trình thực hiện vai trò của mình tại doanh nghiệp.

Kết thúc khóa học, học viên sẽ lập kế hoạch hành động ứng dụng các kiến thức đã được trang bị trong khóa học để đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất trong doanh nghiệp.

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QLCL

 • Các khái niệm liên quan đến chất lượng
 • Các hoạt động quản lý chất lượng

Hoạch định chất lượng à Kiểm soát chất lượng à Đảm bảo chất lượng à Cải tiến chất lượng

PHẦN II. HOẠCH ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

 • Hoạch định quá trình hoạt động
  • Phân tích quá trình;
  • Xác định các điểm kiểm soát;
  • Viết lưu đồ hoạt động.

Thực hành: Hoạch định các quá trình hoạt động.

 • Kế hoạch chất lượng
  • Các điểm kiểm soát;
  • Tiêu chí kiểm soát/ tiêu chuẩn chấp nhận;
  • Công cụ kiểm soát;
  • Tần suất kiểm soát;
  • Hồ sơ chất lượng.

Thực hành: Lập kế hoạch chất lượng.

PHẦN III.  KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

 • Nguyên tắc kiểm soát;
 • Phát hiện vấn đề;
 • Vai trò thông tin;
 • Phân tích dữ liệu.
 • Các công cụ thống kê

Thực hành: Sử dụng các công cụ thống kê để kiểm soát về chất lượng.

PHẦN IV. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 • Các hoạt động đảm bảo chất lượng
 • Đánh giá nhà cung cấp (NCC)

Thực hành: XD tiêu chí đánh giá hoạt động NCC.

PHẦN V. CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

 • Chỉ tiêu chất lượng và mục tiêu chất lượng
 • Xác định mục tiêu cải tiến chất lượng
 • Hoạch định thực hiện mục tiêu chất lượng
 • Kiểm soát việc thực hiện mục tiêu chất lượng

Thực hành: LKH thực hiện mục tiêu cải tiến chất lượng.

3.800.000Đ/HV
Phí ưu đãi 15% chỉ áp dụng đối với các DN hoàn tất việc thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 15 ngày. PMC tổ chức cơm trưa VP cho HV trong các ngày tham dự - không thu thêm phí

Qua chương trình khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp cho thấy vẫn còn nhiều doanh nghiệp cho rằng việc nâng cao chất lượng đi đôi với tăng chi phí – Thực ra, có những công cụ mà nếu chúng ta áp dụng tốt trong công tác quản lý chất lượng (QLCL) sẽ giúp […]