Khoá đào tạo: QUẢN TRỊ STRESS VÀ KỸ NĂNG LÀM VIỆC DƯỚI ÁP LỰC CAO (THANH HÓA)

Ngày khai giảng: Khóa học được tổ chức trong 1 ngày (2 buổi) vào ngày 08/12/2023

Phí tham dự: 2.000.000Đ/HV

Phí ưu đãi: Phí ưu đãi 15% chỉ áp dụng đối với các DN hoàn tất việc thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 15 ngày. PMC tổ chức cơm trưa VP cho HV trong các ngày tham dự - không thu thêm phí