Khoá đào tạo: QUẢN TRỊ TỒN KHO, HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ (THANH HÓA)

Ngày khai giảng: Khóa học được tổ chức trong 2 ngày (tương đương 4 buổi), từ ngày 30-31/3/2024

Phí tham dự: 3.800.000đ/HV

Phí ưu đãi: 3.230.000đ/HV

Phí ưu đãi 15% chỉ áp dụng đối với các DN hoàn tất việc thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 15 ngày. PMC tổ chức cơm trưa VP cho HV trong các ngày tham dự - không thu thêm phí

Chi phí nguyên vật liệu (NVL), vật tư thường chiếm tỷ lệ từ 40 – 70% giá vốn sản xuất. Vì vậy, kiểm soát mức tồn kho, hoạch định nhu cầu vật tư cần phải được quan tâm một cách đúng mức trong quản trị sản xuất.

Doanh nghiệp quản lý nguyên vật liệu từ khâu thu mua hay khi nguyên vật liệu đã về đến kho bãi? Chất lượng, số lượng, tiến độ cung ứng nguyên vật liệu được xác định và kiểm soát như thế nào? Tồn kho thế nào và bao nhiêu là hiệu quả để vừa đáp ứng yêu cầu sản xuất vừa giảm chi phí tồn kho? Khóa học QUẢN TRỊ TỒN KHO VÀ HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ được PMC VIỆT NAM thiết kế và tổ chức nhằm xác định đúng tầm quan trọng của công tác quản lý nguyên vật liệu và tồn kho trong sản xuất, trang bị cho học viên các phương pháp, công cụ trong công tác xác lập và kiểm soát mức tồn kho, hoạch định nhu cầu vật tư, góp phần đáp ứng yêu cầu về chi phí hợp lý trong sản xuất của doanh nghiệp.

Tổng quan

 • Cán bộ phòng KHSX;
 • Nhân viên triển khai kế hoạch xưởng sản xuất.
 • Cán bộ QLSX cấp trung trở lên,

Đào tạo trên nguyên tắc lấy học viên làm trung tâm, đi sâu vào giải quyết các vấn đề học viên đang gặp phải trong công tác quản trị tồn kho, hoạch định nhu cầu vật tư, nguyên liệu trong sản xuất tại doanh nghiệp; kết hợp trang bị kiến thức, thảo luận nhóm, xử lý tình huống thực tế.

Kết thúc khoá học, học viên sẽ làm bài thu hoạch áp dụng các kiến thức, công cụ, giải pháp đã được trang bị trong khoá học xây dựng phương án quản lý vật tư, nguyên liệu, tồn kho một cách hiệu quả cho doanh nghiệp mình.

PHẦN I.  QUI TRÌNH VÀ CƠ SỞ HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU NVL

 • Hoạch định nhu cầu NVL là gì?
 • Mục tiêu việc hoạch định nhu cầu NVL?
 • Các nguyên tắc hoạch định nhu cầu NVL
 • Những khó khăn hay gặp khi hoạch định nhu cầu NVL

PHẦN II. CÔNG CỤ TÍNH TOÁN

NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU

 • Thông tin đầu vào hoạch định nhu cầu NVL
 • Thu thập thông tin chi tiết chuẩn bị hoạch định.
  • Thông tin yêu cầu kỹ thuật
  • Thông tin về nguyên vật liệu
  • Thông tin về nhà cung ứng
  • Thông tin rủi ro hoạch định nhu cầu NVL
 • Thực hành thu thập thông tin.
 • Công cụ tính toán nhu cầu NVL (MRP)
 • Thực hành tính toán nhu cầu

PHẦN III. LỊCH CUNG ỨNG

VÀ MỨC TỒN KHO AN TOÀN

 • Xây dựng lịch cung ứng NVL.
 • Giám sát lịch cung ứng NVL.
 • Những rủi ro khi giám sát NVL trong kho và trên chuyền sản xuất.
 • Lý do tồn kho NVL
 • Hoạch định mức tồn kho an toàn NVL
 • Thực hành tính mức tồn kho an toàn.

BÀI THU HOẠCH

3.800.000đ/HV
Phí ưu đãi 15% chỉ áp dụng đối với các DN hoàn tất việc thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 15 ngày. PMC tổ chức cơm trưa VP cho HV trong các ngày tham dự - không thu thêm phí

Chi phí nguyên vật liệu (NVL), vật tư thường chiếm tỷ lệ từ 40 – 70% giá vốn sản xuất. Vì vậy, kiểm soát mức tồn kho, hoạch định nhu cầu vật tư cần phải được quan tâm một cách đúng mức trong quản trị sản xuất. Doanh nghiệp quản lý nguyên vật liệu từ […]