Khoá đào tạo: QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ SẢN XUẤT (TP HỒ CHÍ MINH)

Ngày khai giảng: Khoá học được tổ chức trong 2 ngày (tương đương 04 buổi), từ ngày 19-20/08/2023 (Sáng: 8h30’–11h30’, Chiều: 13h00’ - 16h00’)

Phí tham dự: 3.500.000 đ/HV

Giảm 10% khi thanh toán phí trước khai giảng tối thiểu 12 ngày; PMC tổ chức phục vụ cơm trưa văn Phòng cho học viên – không thu thêm phí.

Trong nhiều DNNVV của Việt Nam, đầu tư thiết bị (TB) đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí nhưng hiệu suất sử dụng TB chưa được quan tâm đúng mức cần thiết và đang gây nên sự lãng phí rất lớn. Những chi phí ẩn thường xuất hiện từ nguyên nhân hư hỏng TB đột xuất vẫn chưa được DN đánh giá hết.

Công tác quản lý TB nói chung và bảo trì TB nói riêng là một trong những việc cần được DN quan tâm hơn nhằm tránh những lãng phí không đáng có. Việc quản lý TB theo cách hư đâu sửa đó đã gây ảnh hưởng, phá vỡ kế hoạch sản xuất (KHSX). Do đó, DN cần tổ chức lại bộ máy bảo trì TB nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đã được đầu tư cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động. Khi thời gian hư hỏng TB giảm sẽ giúp DN tiết giảm được nhiều chi phí, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, thời gian sản xuất (lead time) được rút ngắn, thời hạn giao hàng được đảm bảo – đó chính là những yếu tố góp phần nâng cao uy tín DN.

Khoá học BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP TOÀN DIỆN được PMC VIỆT NAM thiết kế và tổ chức nhằm trang bị cho học viên những kiến thức, công cụ để tổ chức, quản lý và thực hiện công tác bảo dưỡng TB đúng phương pháp, nâng cao hiệu quả sử dụng TB cũng như tăng tính chủ động cho phân xưởng trong công tác KHSX thông qua việc kiểm soát được thời gian ngừng máy, giảm thời gian hư hỏng TB, góp phần tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất không đáng có.

Tổng quan

(1).  Cán bộ phụ trách công tác quản lý, bảo trì thiết bị;

(2).  Cán bộ quản lý sản xuất;

(3).  Công nhân/KTV bộ phận cơ điện có kinh nghiệm

Đào tạo trên nguyên tắc lấy học viên làm trung tâm, đi sâu vào giải quyết các vấn đề học viên còn vướng mắc hoặc khiếm khuyết trong công tác quản lý, bảo trì TB tại DN mình; kết hợp trang bị kiến thức, thảo luận nhóm, xử lý tình huống thực tế.

Kết thúc khoá học, học viên sẽ làm bài thu hoạch áp dụng các kiến thức, công cụ, giải pháp đã được trang bị trong khoá học để xây dựng phương án quản lý TB, lập kế hoạch bảo trì, sửa chữa TB nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất cho DN.

(Bài thu hoạch sau khi được PMC đánh giá, góp ý nhằm nâng cao tính khả thi trong tình hình thực tế của DN sẽ được gửi về Quý DN của HV để DN xem xét hỗ trợ trong quá trình triển khai thực hiện)

PHẦN 1  VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA QLBT TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT

 • Tầm quan trọng của công tác bảo trì trong hoạt động sản xuất
 • Nhận thức của các nhà quản lý
 • Đổi mới trong công tác bảo trì

PHẦN 2  CÁC HỆ THỐNG BẢO TRÌ

 • Những nhiệm vụ cơ bản của công tác bảo trì;
 • Chu kỳ bảo trì;
 • Các hệ thống bảo trì
  • Bảo trì dự phòng
  • Bảo trì sửa chữa
  • Bảo trì dự đoán

PHẦN 3  DẦU BÔI TRƠN TRONG CÔNG TÁC BẢO TRÌ

 • Công dụng, sử dụng và bảo quản dầu bôi trơn
 • Các loại dầu bôi trơn thường dùng :
  • Dầu bôi trơn động cơ
  • Dầu bôi trơn bánh răng
  • Dầu thủy lực
  • Dầu tourbine
  • Mỡ bôi trơn

PHẦN 4   CHI PHÍ BẢO TRÌ

 • Chi phí bảo trì và các tổn thất
 • Chi phí bảo trì

PHẦN 5  MỨC ĐỘ SẴN SÀNG SỬ DỤNG CỦA THIẾT BỊ

 • Mức độ sẵn sàng sử dụng của TB
 • Thời gian ngừng máy
 • Năng suất và mức độ sẵn sàng sử dụng TB 

PHẦN 6  LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA TRONG NM

 • Các bước trong việc tổ chức bảo trì trong DN
 • Lập kế hoạch bảo trì, sửa chữa  

PHẦN 7 XỬ LÝ TÌNH HUỐNG THỰC TẾ

 • Khảo sát thực tế tình hình bảo trì của Doanh nghiệp
 • Phân tích, thảo luận
 • Đánh giá, đề xuất giải pháp cải thiện
 • Trao đổi kinh nghiệm
3.500.000 đ/HV
Giảm 10% khi thanh toán phí trước khai giảng tối thiểu 12 ngày; PMC tổ chức phục vụ cơm trưa văn Phòng cho học viên – không thu thêm phí.

Trong nhiều DNNVV của Việt Nam, đầu tư thiết bị (TB) đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí nhưng hiệu suất sử dụng TB chưa được quan tâm đúng mức cần thiết và đang gây nên sự lãng phí rất lớn. Những chi phí ẩn thường xuất hiện từ nguyên nhân hư hỏng […]