Khoá đào tạo: QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM (TP. HỒ CHÍ MINH)

Ngày khai giảng: Chưa có lịch khai giảng

Phí tham dự: 3.500.000đ/HV

Ưu đãi 10% phí tham dự khi thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 15 ngày. PMC tổ chức cơm trưa VP cho HV trong các ngày tham dự - không thu thêm phí

Qua chương trình khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp cho thấy vẫn còn nhiều doanh nghiệp cho rằng việc nâng cao chất lượng đi đôi với tăng chi phí – Thực ra, có những công cụ mà nếu chúng ta áp dụng tốt trong công tác quản lý chất lượng (QLCL) sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất. Khóa học QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT được PMC Việt Nam thiết kế và tổ chức nhằm trang bị những kiến thức, công cụ giúp học viên hoàn thành vai trò của cán bộ quản lý chất lượng trong doanh nghiệp mình.

Qua chương trình khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp cho thấy vẫn còn nhiều doanh nghiệp cho rằng việc nâng cao chất lượng đi đôi với tăng chi phí – Thực ra, có những công cụ mà nếu chúng ta áp dụng tốt trong công tác quản lý chất lượng (QLCL) sẽ giúp […]