Khoá đào tạo: QUẢN TRỊ STRESS VÀ KỸ NĂNG LÀM VIỆC DƯỚI ÁP LỰC CAO (TP. HỒ CHÍ MINH)

Ngày khai giảng: Khai giảng ngày 03-12/2022

Phí tham dự: 2.000.000Đ/HV

Ưu đãi 10% phí tham dự khi thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 10 ngày. PMC tổ chức cơm trưa VP cho HV trong các ngày tham dự - không thu thêm phí