Khoá đào tạo: QUẢN TRỊ STRESS VÀ KỸ NĂNG LÀM VIỆC DƯỚI ÁP LỰC CAO (TP. HỒ CHÍ MINH)

Ngày khai giảng: Chưa có lịch khai giảng

Phí tham dự: 2.000.000Đ/HV

Ưu đãi 10% phí tham dự khi thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 15 ngày. PMC tổ chức cơm trưa VP cho HV trong các ngày tham dự - không thu thêm phí