Khoá đào tạo: QUẢN TRỊ TỒN KHO, HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ (TP. HỒ CHÍ MINH)

Ngày khai giảng: Chưa có lịch khai giảng

Phí tham dự: 3.500.000đ/HV

Ưu đãi 10% phí tham dự khi thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 15 ngày. PMC tổ chức cơm trưa VP cho HV trong các ngày tham dự - không thu thêm phí

Chi phí nguyên vật liệu (NVL), vật tư thường chiếm tỷ lệ từ 40 – 70% giá vốn sản xuất. Vì vậy, kiểm soát mức tồn kho, hoạch định nhu cầu vật tư cần phải được quan tâm một cách đúng mức trong quản trị sản xuất. Doanh nghiệp quản lý nguyên vật liệu từ khâu thu mua hay khi nguyên vật liệu đã về đến kho bãi? Chất lượng, số lượng, tiến độ cung ứng nguyên vật liệu được xác định và kiểm soát như thế nào? Tồn kho thế nào và bao nhiêu là hiệu quả để vừa đáp ứng yêu cầu sản xuất vừa giảm chi phí tồn kho? Khóa học QUẢN TRỊ TỒN KHO VÀ HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ được PMC VIỆT NAM thiết kế và tổ chức nhằm xác định đúng tầm quan trọng của công tác quản lý nguyên vật liệu và tồn kho trong sản xuất, trang bị cho học viên các phương pháp, công cụ trong công tác xác lập và kiểm soát mức tồn kho, hoạch định nhu cầu vật tư, góp phần đáp ứng yêu cầu về chi phí hợp lý trong sản xuất của doanh nghiệp.

Chi phí nguyên vật liệu (NVL), vật tư thường chiếm tỷ lệ từ 40 – 70% giá vốn sản xuất. Vì vậy, kiểm soát mức tồn kho, hoạch định nhu cầu vật tư cần phải được quan tâm một cách đúng mức trong quản trị sản xuất. Doanh nghiệp quản lý nguyên vật liệu từ […]

Tags: pmc việt nam / quản trị tồn kho hoạch định nhu cầu vật tư