Chương trình đào tạo: NÂNG CAO NĂNG LỰC DỰ BÁO TRONG SẢN XUẤT (TRỰC TUYẾN)

Ngày khai giảng: Chương trình được tổ chức từ ngày 09-10/07/2022.

Chi phí: 3.050.000đ/HV

Lưu ý: Ưu đãi 10% phí tham dự khi thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 10 ngày.