Chương trình đào tạo: TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT (TRỰC TUYẾN)

Ngày khai giảng: Khoá học được tổ chức trong 3 ngày (tương đương 06 buổi), từ ngày 04-05 và 11/03/2022

Tags: pmc việt nam / tổ trưởng sản xuất