Chương trình đào tạo: TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT (TRỰC TUYẾN)

Ngày khai giảng: Khoá học được tổ chức trong 3 ngày (tương đương 06 buổi), từ ngày 05-07/08/2022

Chi phí: 3.150.000đ/HV

Lưu ý: Ưu đãi 10% phí tham dự khi thanh toán phí trước ngày KG tối thiểu 10 ngày.

Tags: pmc việt nam / tổ trưởng sản xuất