CÔNG TY CP PHÂN BÓN MIỀN NAM PHỐI HỢP CÙNG PMC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP CHO ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Nằm trong kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh cùng với từng bước nâng cao năng lực đội ngũ, đáp ứng yêu cầu kế hoạch công việc thực tiễn, CÔNG TY CP PHÂN BÓN MIỀN NAM đã cùng PMC xây dựng các chương trình đào tạo cho đội ngũ thuộc Công ty và các Nhà máy. Chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP khai giảng ngày 21/08/2022 là Chương trình đầu tiên được triển khai với sự tham dự của đội ngũ Quản lý  cấp cao và cấp trung của Văn phòng và các Nhà máy sau khi 2 bên cùng xác lập mục tiêu của Chương trình.

Sự tham dự tích cực với tinh thần cầu tiến, cầu thị, xác định rõ mục tiêu học tập của tất cả các thành viên ngay từ 2 tuần học đầu tiên với  các nội dung CHÂN DUNG GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP (21/08/2022) và NÂNG CAO NĂNG LỰC DỰ BÁO TRONG SẢN XUẤT (27-28/08/2022) đã mang lại hiệu quả đào tạo cũng như tạo tiền đề đảm bảo hiệu quả cho các nội dung tiếp theo khi mỗi buổi học đều đã được triển khai với  sự chia sẻ thẳng thắn, cởi mở, thảo luận tích cực, lắng nghe góp ý, phản biện để hoàn thiện.

Các nội dung tiếp theo thuộc chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP sẽ được hai bên phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng các case study và định hướng ứng dụng thực tiễn sau đào tạo vào công việc tại đơn vị của mỗi thành viên tham dự với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình.

error: Content is protected !!