ĐỊNH MỨC – KIỂM SOÁT CHI PHÍ, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM – CHUYÊN ĐỀ MỞ ĐẦU CỦA HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO PUBLIC TRONG THÁNG 05.2022 TẠI HÀ NỘI CỦA PMC

Trong 2 ngày 07 – 08/05/2022, các học viên từ Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Nội đã cùng nhau tham dự nội dung ĐỊNH MỨC – KIỂM SOÁT CHI PHÍ, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM tích cực, sôi nổi và hiệu quả tại PMC Hà Nội.

Chất lượng đào tạo luôn là mục tiêu trung tâm mà PMC hướng tới, được đo bằng hiệu quả ứng dụng thực tiễn sau đào tạo cùng với sự cầu thị, cầu tiến, thảo luận tích cực, cởi mở, tham dự đào tạo xuất phát từ tinh thần trách nhiệm cao với công việc của mình cùng mục tiêu không ngừng cải tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất ngay khi quay về triển khai ứng dụng tại doanh nghiệp, các học viên đã cùng chuyên gia PMC trải nghiệm  2 ngày học trong không khí sôi nổi, hào hứng.

Cùng với nội dung đào tạo được cập nhật thường xuyên sát với thực tế, với phương pháp đào tạo đề cao tính ứng dụng thực tiễn, kết hợp trang bị kiến thức, kỹ năng, công cụ và thảo luận mở, làm việc nhóm, góp ý, phản biện, hoàn thiện dưới sự dẫn giảng của chuyên gia giàu kinh nghiệm, 2 ngày học đã mang lại sự hài lòng tới tất cả các thành viên tham dự, đáp ứng mục tiêu tham dự của doanh nghiệp cũng như mục tiêu đào tạo – giảng viên rất giàu kinh nghiệm thực tế, dễ hiểu, ứng dụng ngay được vào thực tế công việc, một số phương cách ra quyết định liên quan sẽ được cải tiến để hiệu quả hơn, đúng đắn hơn,… đó là những chia sẻ của các học viên trong lớp sau 4 buổi học tập trung cao độ.

error: Content is protected !!