ĐỘI NGŨ QUẢN ĐỐC, PHÓ QUẢN ĐỐC CÁC PHÂN XƯỞNG CỦA TẬP ĐOÀN XUÂN THÀNH VỚI KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG CHUYÊN NGHIỆP

Sau ngày làm việc giữa Lãnh đạo hai bên thống nhất chương trình, lộ trình, quy trình triển khai, PMC đã tiến hành khảo sát trước đào tạo tại Nhà máy Xi măng Xuân Thành trước khi triển khai khóa đào tạo QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG CHUYÊN NGHIỆP trong  các ngày từ 20-23/04/2024 dành cho 29 học viên là Quản đốc, phó quản đốc các phân xưởng của Tập đoàn – khóa đầu tiên trong Chương trình hợp tác giữa hai bên trong Dự án Cải tiến Hệ thống sản xuất, nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý sản xuất.

Quản đốc phân xưởng là cầu nối giữa Lãnh đạo với bộ phận Sản xuất trực tiếp trong mục tiêu NĂNG SUẤT – CHẤT LƯỢNG – CHI PHÍ SẢN XUẤT HỢP LÝ, VÀ THỜI HẠN GIAO HÀNG. Các nội dung đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu công việc đã được các học viên thảo luận sôi nổi dưới sự dẫn giảng và chia sẻ từ chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tế của PMC

Cũng trong chương trình đào tạo, các học viên đã cùng giảng viên thực hiện tour Nhà máy để chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch hành động sau đào tạo, ứng dụng các kiến thức, kỹ năng, công cụ đã được trang bị vào thực tiễn nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất, sẵn sàng cho mục tiêu cải tiến liên tục và cải tiến tập trung, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

error: Content is protected !!