GĐSX-K18 với chuyên đề quản lý quá trình sản xuất

Trong hai ngày 21-22/11/2015, lớp GĐSX-K18 đã cùng nhau thảo luận về chuyên đề QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT với các mục tiêu:

Đảm bảo An toàn lao động nơi sản xuất
Gia tăng năng suất
Đảm bảo chất lượng
Tăng tính linh hoạt của doanh nghiệp
Cải tiến trong sản xuất
Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu của lớp học.

gdsx-k18-voi-chuyen-de-quan-ly-qua-trinh-san-xuat
gdsx-k18-voi-chuyen-de-quan-ly-qua-trinh-san-xuat
gdsx-k18-voi-chuyen-de-quan-ly-qua-trinh-san-xuat
gdsx-k18-voi-chuyen-de-quan-ly-qua-trinh-san-xuat
gdsx-k18-voi-chuyen-de-quan-ly-qua-trinh-san-xuat
gdsx-k18-voi-chuyen-de-quan-ly-qua-trinh-san-xuat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!