GĐSX_K20 với chuyên mục về định mức – kiểm soát chi phí

Trong 2 ngày 07-08/11/2015 tại Trung tâm PMC Việt Nam, các học viên lớp GĐSX-K20 bước sang chuyên đề mới về Định mức – Kiểm soát chi phí & Tính giá thành sản phẩm. Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu của lớp học.

chuyen-de-dinh-muc-kiem-soat-chi-phi-san-xuat
chuyen-de-dinh-muc-kiem-soat-chi-phi-san-xuat
chuyen-de-dinh-muc-kiem-soat-chi-phi-san-xuat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!