GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP K16 TẠI HÀ NỘI VỚI CHUYÊN ĐỀ CHÂN DUNG GDCL CHUYÊN NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Trong 2 ngày, ngày 12-13/10/2019, các học viên khóa 16 thuộc chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP đã cùng nhau trải nghiệm 2 chuyên đề: Chân dung giám đốc chất lượng chuyên nghiệp & Quản lý chất lượng sản phẩm với sự tập trung cao độ, tâm huyết, trách nhiệm từ tất cả các học viên và chuyên gia PMC. Và tính khả thi của những giải pháp ứng dụng được hình thành trong, ngay sau tuần học chính là thước đo hiệu quả huấn luyện – đào tạo – học tập của các học viên và giảng viên chương trình.

Hệ thống quản lý (HTQL) chất lượng của doanh nghiệp đã được thiết lập, vận hành, kiểm soát và cải tiến đủ để có thể cam kết chất lượng sản phẩm với khách hàng trong yêu cầu đảm bảo mục tiêu lợi nhuận cho chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư?

Làm thế nào để có thể xây dựng, vận hành, kiểm soát và cải tiến HTQL chất lượng nhằm đảm bảo chất lượng trong mục tiêu giảm chi phí sản xuất?

GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG có vai trò, chức năng, nhiệm vụ gì trong doanh nghiệp sản xuất? Và để hoàn thành vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG cần được trang bị những kiến thức, công cụ và yêu cầu gì trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt?

Đó là những nội dung thuộc chuyên đề CHÂN DUNG GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP, mở đầu của chương trình đào tạo Giám đốc chất lượng chuyên nghiệp do PMC thiết kế và tổ chức đang ngày càng được đẩy mạnh công tác triển khai tới đội ngũ làm công tác quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp.

error: Content is protected !!